Walk-Run For Teachers

ชมรมครูนอกประจำการจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อครูปราจีนบุรี  ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 ณ ป่าในเมืองเขาอีโต้ เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยต่าง ๆ และส่งเสริมให้คนที่รักสุขภาพได้ออกกำลังกาย ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2562
ช่องทางการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ที่ชมรมครูนอกประจำการจังหวัดปราจีนบุรี (สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี)
สมัครออนไลน์ Paiwing.com

Walk-Run3 Walk-Run2

Walk-Run1