โครงการอบรมมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ดร.ธวัช  ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรีเข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และธนาคารออมสิน วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ชลบุรี

1490765335928