สกสค.ร่วมกับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่

สำหรับท่านที่สนใจสามารถโหลดใบคำขอทำประกันอุบัติเหตุและเอกสารแนบท้าย ตามแนบนี้

เอกสารใบคำขอ

cvffdhSbMM_1513904329