แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผอ.สกสค.จังหวัด

สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ใคร่ขอความร่วมมือท่านกรุณาตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผอ.สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี  โดยท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต ในApp Line สแกน QR CODE ตามวิธีคู่มือข้างล่างนี้ (ระบบเปิดให้ตอบแบบฯในวันที่ 15-25 ม.ค. 2561)

คู่มือQR CODEjpg_Page1