เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. –  ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไปจนถึง 60 ปี รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม  2561 เปิดรับสมัครในวันเวลาราชการ ค่าสมัครคนละ  100.-  บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาชิก ช.พ.ค. คนละ  5,000.- บาท  สมาชิก ช.พ.ส. คนละ 3,000.- บาท ท่านใดสนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัคร เอกสารการรับสมัคร และโหลดแบบการรับสมัคร ได้ตามไฟล์ที่แนบนี้ หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ 0 3748 0356 – 7

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ

สมัครช.พ.ค.ช.พ.ส.กรณีพิเศษjpg_Page1

สมัครช.พ.ค.ช.พ.ส.กรณีพิเศษjpg_Page2 สมัครช.พ.ค.ช.พ.ส.กรณีพิเศษjpg_Page3สมัครช.พ.ค.ช.พ.ส.กรณีพิเศษjpg_Page5สมัครช.พ.ค.ช.พ.ส.กรณีพิเศษjpg_Page4สมัครช.พ.ค.ช.พ.ส.กรณีพิเศษjpg_Page6

ประกาศสมัครสมาชิก ช.พ.ค.jpg_Page1 ประกาศสมัครสมาชิก ช.พ.ค.jpg_Page2 ประกาศสมัครสมาชิก ช.พ.ค.jpg_Page3 ประกาศสมัครสมาชิก ช.พ.ค.jpg_Page4

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส.กรณีพิเศษ

สมัครช.พ.ค.ช.พ.ส.กรณีพิเศษjpg_Page7สมัครช.พ.ค.ช.พ.ส.กรณีพิเศษjpg_Page8 สมัครช.พ.ค.ช.พ.ส.กรณีพิเศษjpg_Page9 สมัครช.พ.ค.ช.พ.ส.กรณีพิเศษjpg_Page10 สมัครช.พ.ค.ช.พ.ส.กรณีพิเศษjpg_Page11

สมัครช.พ.ค.ช.พ.ส.กรณีพิเศษjpg_Page12

ประกาศสมัครสมาชิก ช.พ.ส.jpg_Page1 ประกาศสมัครสมาชิก ช.พ.ส.jpg_Page2ประกาศสมัครสมาชิก ช.พ.ส.jpg_Page3ประกาศสมัครสมาชิก ช.พ.ส.jpg_Page4