สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การสร้างเสริมสุขภาพและบำบัดด้วยวิธีการนวดแบบราชสำนักจากภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรีและ ดร.ชาตรี วงศ์มาสา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสริมสุขภาพและบำบัดด้วยวิธีนวดแบบราชสำนักจากภูมิปัญญาท้องถิ่น” ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2560  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

IMG_5325

IMG_5317

IMG_5329

IMG_5311

IMG_5316

IMG_5337

IMG_5338IMG_5339

IMG_5353

IMG_5320

IMG_5379

IMG_5380

IMG_5386

IMG_5390

IMG_5419

IMG_5448

IMG_5471

IMG_5428

IMG_5440

IMG_5405

IMG_5398

IMG_5511