สำนักงาน สกสค.ปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา บริการตรวจต้อกระจกฟรี

สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา บริการตรวจต้อกระจกฟรีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ่ึกษา ณสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ประมวลภาพการให้บริการตรวจต้อกระจก