สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานวันครูมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ และมอบเกียรติบัตร โล่ และเงินรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559

วันครูที่ 16 มกราคม 2560 ท่านสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตร โล่ และเงินรางวัล โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1.นางสมใจ มั่งคั่ง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์(สพป.2)  2.นางกาญจนา ก้อนสันทัด ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง (สพม.7)และ ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ เด็กหญิงเกษศินี  ฤทธิ์ปล้อง โรงเรียนบ้านวังทะลุ ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

IMG_5027

IMG_5043

IMG_5045

IMG_5046

IMG_5049

IMG_5048