สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

ดร.ธวัช  ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำกิจกรรม  Big  Cleaning  Day

IMG_4950

IMG_4957

IMG_4960

IMG_4970