สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

20190527125243

กำหนดการอบรมม.รามฯ