สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี จัดสถานที่ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1477023032017jpg_Page1 1477023051498jpg_Page1