สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ลงนามความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.และนายบัญญัติ กุญชร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด ลงนามความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

IMG_5838

IMG_5833

IMG_5820

IMG_5835

IMG_5827

IMG_5831