สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส.สามารถตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกได้ด้วยตัวเอง

บริการข้อมูลสมาชิกเพียงท่าน คลิ๊กไปที่ตรวจสอบการชำระเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.(ด้านขวามือ) กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

banner-cpk2

 สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ ดังนี้

1.สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว /หน่วยงาน/ และที่อยู่ปัจจุบัน

2.สามารถตรวจสอบรายการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

3.สามารถพิมพ์ใบยืนยันการชำระเงินรายศพของตัวสมาชิกเองได้