สกสค. ร่วมกับ กศน.จัดกิจกรรมร้องรำทำเพลงสุขใจวัยเกษียณ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี จัดกิจกรรมร้องรำทำเพลงสุขใจวัยเกษียณ  การดำเนินกิจกรรมมีการร้องรำทำเพลง  การเล่นอังกะลุง  การเล่นเกมส์ต่าง ๆ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานทำให้ผู้สูงวัยมีความสุข ส่งผลให้สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจสดชื่นคลายทุกข์เศร้าไม่อ้างว้าง   ณ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี

371924 371977 371980 371982 S__9822250 16516 47620 161767 371924 371928 371976