สกสค.ปราจีนบุรีมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภัย

สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี มีการจัดกิจกรรม Walk Ru n For Teachers เพื่อหารายได้เข้ากองทุนครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี /นายวิชัย โกซิน ที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ สมาชิก ช.พ.ค.ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 4  ราย ดังนี้ (1)นายดำรงค์ มานะดี (2) นางกาญจนา  แสงอาทิตย์ (3) นางอนงนุช  ปังดำรงค์  ณ โรงเรียนบ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และ(4)นายสุทน  เขียวทน  ณ. บ้านพัก ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

S__29761647 S__29761649 S__29761650 S__29761651 S__29761708