สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ทำกิจกรรมBig Cleaning Day

 วันที่  27  ธันวาคม  2561 เวลา 13.00 น. ดร.ธวัช  ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day  พร้อมกันทั่วประเทศ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัด ทุกจังหวัด

cleaning27 ธ.ค.61jpg_Page1