ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๑ โดยท่านสามารถ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขากระทรวงศึกษาธิการ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๕๙-๐-๑๗๖๒๖-๙ ชื่อบัญชี  “เงินบริจาคสมทบกฐินสำนักงาน สกสค.” หรือ บริจาคได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะรวบรวมเงินที่บริจาคได้ทั้งหมดนำไปถวาย ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

กฐินพระราชทาน(3)png_Page1