ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันรักการอ่าน ประจำปี 2560

ดร.ธวัช  ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันรักการอ่าน ประจำปี 2560 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้จัดนิทรรศการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ ศาลากลางหลังเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

IMG_5198

IMG_5208

IMG_5218

IMG_5205