ร่วมงานรดน้ำศพและมอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

ดร.ธวัช  ชลารักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานรดน้ำศพและมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.และช.พ.ส. ให้ทายาท นายคำรณ สุขปรีเปรม ณ วัดเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

IMG_5119

IMG_5122

IMG_5120

IMG_5121