รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แจ้งเรื่องการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2564 ที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2564  ท่านที่สนใจสามารถโหลดใบสมัคร และประกาศได้ตามไฟล์ที่แนบนี้

รางวัลพระพฤหัสบดี

ใบสมัคร.doc

ประกาศ