การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล”พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและหน่วยงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562 ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดประกาศและเอกสารแบบเสนอชื่อขอรับรางวัล ได้ตามไฟล์แนบนี้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 รางวัลพระพฤหัสบดีjpg_Page1

zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page31 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page1 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page2 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page3 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page4 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page5 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page6 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page7 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page8 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page9 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page10 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page11 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page12 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page13 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page14 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page15 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page16 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page17 zBgkJjruPe_1558950395jpg_Page18