รับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการด้านการมีน้ำใจ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี มอบโล่รางวัลบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการด้านการมีน้ำใจ ให้กับดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

IMG_5244

IMG_5243

IMG_5220

IMG_5221