มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือ

ด้วย มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ออกระเบียบมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีการปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือ ดังไฟล์ที่แนบนี้

ระเบียบมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา