มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี มอบค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้ทายาท นางพิศมัย สมทวีศิลป์ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม ณ วัดหลวงปรีชากูล อำเภอเมืองปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

IMG_5111

IMG_5112

IMG_5113