มอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

วันที่ 9 มกราคม 2560 ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรีมอบทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 จำนวน 4 ทุน แบ่งเป็น ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และทุนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

 

IMG_5010

IMG_5011

IMG_5012IMG_5013

IMG_5015

IMG_5017