มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเคารพศพและมอบค่าจัดการศพให้ทายาท นางบาง  ยืนยัน สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ วัดเนื่องเกียรตินิกร ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

 

IMG_5803

IMG_5806