มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี วางพวงหรีดเคารพศพ และมอบค่าจัดการศพ ให้ทายาท นายเดชฤทธิ์  ปัญจะมูล สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม ณ วัดหลวงปรีชากูล อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

IMG_5880

IMG_5881

IMG_5882

IMG_5884