มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมโครงการ “ผู้ประกอบการยุคดิจิตอล(ตลาดออนไลน์)”

ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี จัดอบรมโครงการ “ผู้ประกอบการยุคดิจิตอล (ตลาดออนไลน์) ปีที่ 3 ” ท่านใดสนใจสามารถแจ้งรายชื่อ มาได้ที่ Email:cpks.prachinburi@gmail.com  ภายในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 (รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่าน)

อบรมม.รามjpg_Page1