มหาวิทยาลัยรามคำแหงปราจีนบุรี ร่วมกับ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

11455582600965