ผู้อำนวยการ สพม. เขต 7 มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มอบกระเช้าแสดงความยินดีและสวัสดืปีใหม่ ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

thumbnail_IMG20170125093452