ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรีและผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาดี มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

นายสมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี และนางอินทิรา  สงวนวงษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาดี มอบของขวัญอวยพรปีใหม่แด่ท่าน ดร.ธวัช  ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

IMG_4987

IMG_4988