ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุุรีร่วมพิธีฌาปนกิจสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

ดร.ธวัช  ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรีร่วมงานฌาปนกิจ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม และมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้ทายาท สมาชิก ช.พ.ค. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

IMG_4946

IMG_4944