ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี เข้ารายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ดร.ธวัช  ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้ารายงานตัวกับ ท่านสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

IMG_4915

IMG_4914