ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ท่านดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

IMG_4989