ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

IMG_5817

IMG_5807

IMG_5808

IMG_5810 IMG_5814