ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 2/2560 เพื่อชี้แจงความเคลื่่อนไหวของสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

IMG_5155

IMG_5144

IMG_5145

IMG_5146

IMG_5147

IMG_5149