ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2560  ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของสำนักงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

IMG_5086

IMG_5085

IMG_5090

IMG_5088

IMG_5089