ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี”ประจำปี พ.ศ.2562

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แจ้งผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดการเข้ารับรางวัลฯ ตามไฟล์ที่แนบนี้

ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page1 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page2 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page3 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page4 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page5 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page6 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page7 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page8 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page9 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page10 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page11 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page12 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page13 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page14 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page15 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page16 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page17 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page18 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page19 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page20 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page21 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page22 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page23 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page24 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page25 ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page26

ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2562jpg_Page27