ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรีปลูกต้นไม้ประดับหน้าอาคารสำนักงาน

IMG_4877

IMG_4878