ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561  ท่านที่สนใจสามารถส่งแบบขอรับทุนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้ 

ผู้ประกอบอาชีพjpg_Page1

 

การให้ทุนทวี บุณยเกตุ 2561jpg_Page11 การให้ทุนทวี บุณยเกตุ 2561jpg_Page12 การให้ทุนทวี บุณยเกตุ 2561jpg_Page13

การให้ทุนทวี บุณยเกตุ 2561jpg_Page14 การให้ทุนทวี บุณยเกตุ 2561jpg_Page15 การให้ทุนทวี บุณยเกตุ 2561jpg_Page16