ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ มาบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ท่านสามารถส่งรายชื่อ ได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามที่แนบมานี้

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561jpg_Page1ขั้นตอนการตรวจ-8-ขั้นตอน A3-โปรแกรมตรวจสุขภาพ-สำนักงาน-สกสค.จังหวัดปราจีนบุรีA3_การเตรียมตัวก่อนตรวจ-NEW A3-ตรวจเพิ่ม