ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี เข้ามอบกระเช้าผลไม้สวัสดีปีใหม่ 2560

ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี เข้ามอบกระเช้าผลไม้สวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ท่านทิวา วัชรกาฬ และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ท่านบังอร วิลาวัลย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

IMG_4983jpg_Page1

IMG_4984jpg_Page1

IMG_4986jpg_Page1