ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

ดร.ธวัช  ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส. 100,000 บาทให้ทายาทพันตรีอำนาจ  บุญเพ็ง ณ วัดหลวงปรีชากูล อำเภอเมืองปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560

IMG_5079

IMG_5078

IMG_5080

IMG_5081