ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับภาค

วันที่ 18 มกราคม 2560 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรียนเชิญ ดร.ธวัช  ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับภาค

IMG_5060

IMG_5064

IMG_5065

IMG_5070

IMG_5071

IMG_5075