ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี มอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีปราจีน”

วันครูที่ 16 มกราคม 2560 ดร.ธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเกียรติ มอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีปราจีน” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

1484555373028

1484555350059

1484555366267

1484555359607

1484555356244

1484555363017