งานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี จัดงานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ  โดยมีท่านพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยท่านวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ /ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/ ท่านบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  /ท่านพงษ์พิศาล  ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี /คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี/ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดปราจีนบุรี /ผู้อำนวยการโรงเรียน /แขกผู้มีเกียรติของจังหวัดปราจีนบุรี และสมาชิกผู้สูงอายุุ ในงานมีการบรรยายพิเศษจากนายแพทย์ จรัญ  บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ มีกิจกรรมอื่นๆ  มีผู้ร่วมงานรวม 250 คน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

1513736797298 1513736800469 15137409723041513736802553 1513736806010 1513736807848 1513736810103 1513736812201 1513736814314 1513736816656 1513736822732 1513736834472 1513736836195 1513736838159 1513736839934 1513736845863 1513736847725 1513736850027 1513740966907 1513740969155 1513740970704

1513736831078

1513736826989

1513736828990