ประดับธงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

1465269653833

สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี ได้ประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี   ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้าอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี