คณะข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

คณะข้าราชการครู ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,กลุ่มประสิทธิภาพกลุ่มเมืองปราจีนบุรี เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

พี่วิชัย

IMG_4901

IMG_4899

IMG_4918

IMG_4919 IMG_4920IMG_4923