ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแก้ปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี มาลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี

IMG_5136

IMG_5133

IMG_5135