ขอเชิญชม สกสค.”การบริการเหนือความคาดหมาย”ตอน “สกสค.ราชบุรี 4.0”

ขอเชิญชมรายการ “EDUGUIDE 4.0 ” ทางช่อง 5 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.40 น. – 11.00 น. การบริการเหนือความคาดหมาย ตอน “สกสค.ราชบุรี 4.0”

eYleVadbqv_1561969890